Techniczne zaopatrzenie rolnictwa.

Pobierz

Pobierz Moto-Agro

Formularze

Moto-Agro –  Formularz reklamacji
Pobierz formularz

 
Moto-Agro – Formularz zwrotu
Pobierz formularz

Informacje:
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (Konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia umowy rozpoczyna się w momencie odebrania przesyłki od przewoźnika. Prawo do odstąpienia od umowy dotyczy tylko Konsumentów zgodnie z ustawową definicją. Informację o zamiarze zwrotu Kupujący może przesłać drogą elektroniczną, jednak samo oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać drogą pisemną z własnoręcznym podpisem. Oświadczenie takie może być wysłane razem ze zwracanym towarem. Kupujący musi niezwłocznie odesłać towar, nie później niż po 14 dniach od momentu odstąpienia od umowy. Zwrot należności z tytułu odstąpienia od umowy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia na podane w nim konto bankowe. Ze zwrotem należności mam prawo się wstrzymać do chwili otrzymania rzeczy z powrotem (art.32 ust.3).

 

Logo Moto-Agro – formaty plików do pobrania:

Logo w formacie JPG
Pobierz logo
Logo w formacie EPS
Pobierz logo
Logo w formacie CDR
Pobierz logo
Logo w formacie AI
Pobierz logo
Logo w formacie PNG
Pobierz logo